elektrostatycznych

Encyklopedia PWN

elektrometr
[gr. ḗlektron ‘bursztyn’, metréō ‘mierzę’],
przyrząd przeznaczony najczęściej do pomiaru małych napięć, prądów lub ładunków elektr. przy bardzo dużej rezystancji wejściowej;
przetwornik elektroakustyczny przetwarzający sygnały foniczne na sygnały akustyczne (dźwięki mowy, muzykę).
oddziaływania międzycząsteczkowe, oddziaływania międzymolekularne,
wzajemne przyciąganie się lub odpychanie niezwiązanych wiązaniem chem. cząsteczek (atomów);
fiz. jedna z postaci, w której przejawia się pole elektromagnetyczne;
Coulomb
[kulą̣]
Charles Augustin de Wymowa, ur. 14 VI 1736, Angoulême, zm. 23 VIII 1806, Paryż,
fizyk francuski.
cząsteczka, molekuła, drobina,
najmniejsza trwała część substancji zachowująca właściwości chemiczne tej substancji;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia