elektrostatycznych

Encyklopedia PWN

elektrostatyka
[gr. ḗlektron ‘bursztyn’, statikós ‘utrzymujący równowagę’],
fiz. dział elektrodynamiki zajmujący się badaniem zjawisk fizycznych zachodzących pod wpływem pola elektrostatycznego, czyli niezmiennego w czasie pola elektrycznego wytworzonego przez nieruchome ładunki elektryczne.
Franklin
[frạ̈ŋklın]
Benjamin Wymowa, ur. 17 I 1706, Boston, zm. 17 IV 1790, Filadelfia,
amerykański polityk, publicysta, filozof, wynalazca, jeden z największych uczonych XVIII w..
generator Van de Graaffa, generator elektrostatyczny,
maszyna elektrostatyczna do wytwarzania wysokich stałych napięć elektrycznych;
Gilbert
[gı̣lbərt],
Gylberde, William Wymowa, ur. 24 V 1544, Colchester, zm. 30 XI 1603, Londyn,
angielski przyrodnik, lekarz.
klatka Faradaya, puszka Faradaya,
osłona elektrostatyczna wykonana w postaci zamkniętego naczynia metalowego lub gęstej metalowej siatki;
mikroskop sił atomowych, ang. Atomic Force Microscope (AFM),
przyrząd do badania powierzchni ciał stałych i występujących na nich obiektów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia