elektronicznymi

Encyklopedia PWN

m. w środkowej części Niemiec, w kraju związkowym Dolna Saksonia, na południe od Brunszwiku. Osada poświadczona 1118; w końcu XIII w. wzniesiono tu rezydencję Welfów; 1432–1753 siedziba książęcej linii Brunszwik-Wolfenbüttel; 1747 prawa miejskie.
wolfram, W, wolframium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 74;
stopy, których gł. składnikiem jest wolfram, dodatkami stopowymi gł. metale wysokotopliwe (molibden, tantal, niob, ren, cyrkon, hafn, tor), a także żelazo, nikiel, kobalt.
woltametr, kulombometr, kulometr,
przyrząd do pomiaru ładunku elektr.;
elektr. lub elektroniczny przyrząd (miernik) do pomiaru napięcia elektr., wywzorcowany w woltach (V), włączany równolegle (połączenie elektryczne) do badanego obiektu — części obwodu elektr. zawierającego źródła lub odbiorniki energii.
Wołoczyska, Wołoczyśk, Volochys'k, do 1545 Wołoczyszcze,
m. na Ukrainie (obw. chmielnicki), nad Zbruczem;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia