elektronicznymi

Encyklopedia PWN

elektroniczna muzyka, nazwa zaniechana muzyka elektronowa,
muz. muzyka, której materiałem są dźwięki wytwarzane i przekształcane przez urządzenia elektroniczne i utrwalane na taśmie magnetycznej.
ekon. system obrotu papierami wartościowymi, polegający na zawieraniu transakcji w systemie komputerowym, w którym zlecenia są kojarzone wg zaprogramowanego algorytmu;
nowa forma informacji o nadawanych programach na platformach cyfrowych.
przyrząd, którego częściami składowymi są przyrządy elektronowe: lampowe (np. lampy elektronowe) lub półprzewodnikowe (np. diody półprzewodnikowe, tranzystory, układy scalone);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia