elastyczne

Encyklopedia PWN

wyrób włókienniczy powstający w procesie dziania z jednej lub wielu nitek tworzących połączone ze sobą oczka (pętle z nitek);
ekon. wrażliwość popytu na zmiany jego determinant (czynników określających rozmiary popytu);
pigmentowane wyroby lakierowe;
fabryka
[łac. fabrica ‘warsztat rzemieślniczy’],
ekon. forma organizacji produkcji przemysłowej oparta na pracy maszyn;
fonendoskop
[gr. phōnḗ ‘głos’, ‘dźwięk’, éndon ‘wewnątrz’, skopéō ‘patrzę’],
prosty przyrząd diagnostyczny służący do osłuchiwania serca, płuc i dróg oddechowych, najbardziej rozpowszechnione wśród lekarzy narzędzie medyczne;
Fontes Pereira de Melo
[fọntəsz perẹjra də mẹlu]
António Maria de, ur. 8 IX 1819, Lizbona, zm. 22 I 1887, tamże,
polityk portugalski;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia