elastyczne

Encyklopedia PWN

identyfikacja
[łac. identificare ‘utożsamiać’],
psychol.
jaskra, glaukoma,
med. grupa chorób oczu obejmująca wiele różnych schorzeń, których wspólnymi cechami są: zanik nerwu wzrokowego, charakterystyczne zmiany w tarczy nerwu wzrokowego (tzw. zagłębienie jaskrowe) oraz typowe ubytki w polu widzenia (oko);
jawor, klon jawor, Acer pseudoplatanus,
drzewo z rodzaju klon;
jesion, Fraxinus,
rodzaj roślin okrytozalążkowych, drzewiastych z rodziny oliwkowatych;
jesion wyniosły, Fraxinus excelsior,
drzewo z rodzaju jesion;
kauczuki syntetyczne, produkty polimeryzacji lub kopolimeryzacji fluoropochodnych;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia