elastyczne

Encyklopedia PWN

zintegrowany system produkcyjny, ang. Computer Integrated Manufacturing (CIM),
forma systemu produkcyjnego, w którym wszystkie podstawowe funkcje i elementy biorące udział w procesie są zintegrowane za pomocą systemu komputerowego.
proces, w trakcie którego zol lub roztwór przekształca się w żel;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia