elastyczne

Encyklopedia PWN

ekon. wrażliwość podaży na zmianę ceny, stosunek względnej (procentowej) zmiany podaży do względnej zmiany ceny;
stereotyp
[gr.],
poligr. forma drukowa wtórna, będąca kopią formy drukowej pierwotnej (do drukowania wypukłego);
włókna gumowe, włókna kauczukowe,
włókna otrzymywane z roztworu kauczuku naturalnego lub syntet.;
arekowate (palmy), Arecaceae (Palmeae),
rodzina roślin jednoliściennych,
stosowanie urządzeń do zbierania i przetwarzania informacji, przejmujących pewne działania poznawcze, intelektualne i decyzyjne człowieka, wykonywane dotąd przez niego w trakcie użytkowania obiektu (np. obrabiarki, samolotu, banku) lub w trakcie prac twórczych (np. projektowania, konstruowania, uczenia).
cis, Taxus,
rodzaj roślin nagozalążkowych, z rodziny cisowatych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia