ekstensywne

Encyklopedia PWN

inwestycje realizowane bez wprowadzania zasadniczych zmian techniki lub organizacji produkcji.
typ gospodarowania, który opiera się głównie na naturalnej żyzności gleb i charakteryzuje się niskimi — przy danym poziomie rozwoju techniki — nakładami pracy i środków kapitałowych na jednostkę powierzchni gruntu lub na jednostkę inwentarza żywego;
wielkość fizyczna, wielkość mierzalna,
fiz. właściwość zjawiska lub obiektu, którą można odróżnić jakościowo (od innych właściwości) i wyznaczyć ilościowo;
Cashibo-Cacataibo
[kaszịbo kakataịbo],
Cashibo-Katataibo, Uni,
Indianie Ameryki Południowej z grupy Pano zamieszkujący wschodnie Peru nad rz.: Aguaytía i Pachitea (dep. Loreto);
Dakota Północna, North Dakota Wymowa,
stan w północnej części USA, na obszarze Wielkich Równin, przy granicy z Kanadą;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia