ekstensywne

Encyklopedia PWN

inwestycje realizowane bez wprowadzania zasadniczych zmian techniki lub organizacji produkcji.
typ gospodarowania, który opiera się głównie na naturalnej żyzności gleb i charakteryzuje się niskimi — przy danym poziomie rozwoju techniki — nakładami pracy i środków kapitałowych na jednostkę powierzchni gruntu lub na jednostkę inwentarza żywego;
wielkość fizyczna, wielkość mierzalna,
fiz. właściwość zjawiska lub obiektu, którą można odróżnić jakościowo (od innych właściwości) i wyznaczyć ilościowo;
Cashibo-Cacataibo
[kaszịbo kakataịbo],
Cashibo-Katataibo, Uni,
Indianie Ameryki Południowej z grupy Pano zamieszkujący wschodnie Peru nad rz.: Aguaytía i Pachitea (dep. Loreto);
Dakota Północna, North Dakota Wymowa,
stan w północnej części USA, na obszarze Wielkich Równin, przy granicy z Kanadą;
system zagospodarowania gruntów ornych dla danego gospodarstwa, uwzględniający następstwo uprawy roślin (zmianowanie roślin) uwarunkowane czynnikami przyr., agrotechn. i ekon.;
grupa ludów indiańskich Ameryki Południowej zamieszkujących środkową i północno-wschodnią Brazylię, północno-wschodnie Peru, wschodni Paragwaj, wschodnią Boliwię, m.in.: Chiriguano, Guarani wschodni, Guarani zachodni, Guarayú, Kamayura, Karipuna, Kokama-Kokamila, Omagua, Potiguara, Sirionó, Tenetehara, Tupinamba;
fiz. makroskopowy układ fiz. podlegający prawom termodynamiki;
Indianie Ameryki Południowej zamieszkujący ujście Orinoko w Wenezueli (stan Delta Amacuro);
Australia Południowa, South Australia,
stan w południowej części Związku Austral. położony nad Wielką Zat. Australijską (O. Indyjski);
Bahia
[baịja] Wymowa,
Estado da Bahia,
stan we wschodniej Brazylii, nad O. Atlantyckim;
Barinas, Estado Barinas,
stan w zachodniej Wenezueli, na Niz. Orinoko;
Bighorn
[bı̣gho:rn],
Bighorn River,
rzeka w zachodniej części USA, w stanach Wyoming i Montana;
Bolívar, Estado Bolívar,
stan w południowo-wschodniej Wenezueli, na Wyż. Gujańskiej, przy granicy z Brazylią i Gujaną;

Materiały dodatkowe

Słownik języka polskiego PWN

ekstensywny «rozciągły, obszerny lub obfity ilościowo»
• ekstensywnie • ekstensywność
ekstensywna gospodarka rolna «gospodarka rolna charakteryzująca się małym nakładem pracy i środków przypadających na jednostkę powierzchni gruntu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia