ekstensywne

Encyklopedia PWN

Zacatecas
[sakatẹkas] Wymowa,
Estado de Zacatecas,
stan w środkowym Meksyku;
Zachodnia, Wyżyna, Zachodnioaustralijska Wyżyna, Western Plateau, Australian Great Western Plateau,
jeden z 3 gł. regionów fiz.-geogr. Australii;

Materiały dodatkowe

Słownik języka polskiego PWN

ekstensywny «rozciągły, obszerny lub obfity ilościowo»
• ekstensywnie • ekstensywność
ekstensywna gospodarka rolna «gospodarka rolna charakteryzująca się małym nakładem pracy i środków przypadających na jednostkę powierzchni gruntu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia