ekstensywna gospodarka rolna
 
Encyklopedia PWN
ekstensywna gospodarka rolna,
typ gospodarowania, który opiera się głównie na naturalnej żyzności gleb i charakteryzuje się niskimi — przy danym poziomie rozwoju techniki — nakładami pracy i środków kapitałowych na jednostkę powierzchni gruntu lub na jednostkę inwentarza żywego;
ekstensywna gospodarka rolna występuje na ogół w krajach o dużej powierzchni użytków rolnych; wzrost produkcji rolnej w ekstensywnej gospodarce rolnej uzyskuje się głównie dzięki powiększaniu areału upraw; pojęcie ekstensywnej gospodarki rolnej bywa także stosowane w sytuacjach, gdy przyrosty produkcji rolnej są uzyskiwane w wyniku niewspółmiernie dużych nakładów, np. pracy i kapitału, przy niskiej efektywności produkcji.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia