eksploatacyjne

Encyklopedia PWN

Masdżed-e Solejman, Masjed-e Soleymān,
m. w południowo-zachodnim Iranie, w ostanie Chuzestan, na zachodnim pogórzu Zagrosu.
ograniczanie ilości lub usuwanie substancji wprowadzanych do powietrza atmosferycznego (emisja zanieczyszczeń) przez zakłady produkcyjne i usługowe, pojazdy mech., hałdy, wysypiska i in. źródła zanieczyszczeń oraz zapobieganie przekraczaniu w powietrzu atmosferycznym dopuszczalnych stężeń substancji zanieczyszczających (imisja zanieczyszczeń).
dzielnica przem.-mieszkaniowa w północnej części Konina (woj. wielkopol.), między jez.: Pątnowskim a Gosławskim, wzdłuż drogi Bydgoszcz–Ostrów Wielkopolski;
górn. konstrukcja stalowa lub żelbetowa, związana trwale z dnem morza (p.m. stacjonarna) lub tylko podczas pracy (p.m. pływająca), wyposażona w różne urządzenia i sprzęt (zależnie od jej przeznaczenia);
punkt eksploatacyjny na szlaku kol. wykorzystywany przy sterowaniu ruchem kol.;
urządzenie łączące kable telef. z instalacją lokalnej centrali;
pojazd drogowy silnikowy, dwuśladowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, przeznaczony do przewozu osób i/lub ładunku, ciągnięcia przyczep albo wykonywania określonych czynności (np. samochód diagnostyczny);
okręg przemysłowy w województwie świętokrzyskim i województwie podkarpackim (głównie w powiecie tarnobrzeskim i powiecie staszowskim), w Kotlinie Sandomierskiej.
taśma filmowa, błona kinematograficzna, film,
fot. materiał światłoczuły (błona fotograficzna) służący — w zależności od rodzaju — do zapisu, kopiowania lub projekcji obrazu film. (niemego bądź dźwiękowego).
jednostka organizacyjna służby kol., której zadaniem jest utrzymanie wagonów w stanie sprawności techn.-eksploatacyjnej.

Materiały dodatkowe

Słownik języka polskiego PWN

eksploatacja
1. «wydobywanie bogactw naturalnych»
2. «użytkowanie maszyn, urządzeń itp.»
3. «maksymalne wykorzystanie kogoś albo czegoś»
4. «ciągnięcie zysków z cudzej pracy najemnej»
5. «wykorzystywanie czegoś w sposób racjonalny»

• eksploatacyjny • eksploatator • eksploatatorski • eksploatować
kopia eksploatacyjna «kopia filmu przeznaczona do wyświetlania w kinach»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia