próba statku powietrznego
 
Encyklopedia PWN
próba statku powietrznego,
badanie statku powietrznego mające na celu dopuszczenie go do lotu i produkcji;
wykonuje się, określone przepisami, próby: wytrzymałościowe (statyczne, rezonansowe, zmęczeniowe, dynamiczne, np. podwozia), naziemne (funkcjonowania instalacji, zespołu napędowego i mechanizmów), w locie (własności lotnych statku, osiągów, działania instalacji zespołów i mechanizmów oraz wyposażenia) i eksploatacyjne (trwałości i niezawodności); próby te mogą być fabryczne (prowadzone przez wytwórnię) i państw. (prowadzone przez państw. organ kontroli, w Polsce — Inspektorat Kontroli Statków Powietrznych); wynikiem próby państw. prototypu jest wydanie certyfikatu typu, prób egzemplarzy seryjnych — świadectwo zdatności do lotu; po remoncie lub przeróbce każdy statek powietrzny musi przejść dopuszczajacą go do lotu próbę kontrolną.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia