eksploatacyjne

Encyklopedia PWN

kopia filmu przeznaczona do wyświetlania w kinach.
techn. skutek zużywania elementów i zespołów maszyn: ubytek masy i trwałe odkształcenia warstw wierzchnich oraz fizykochemiczne zmiany w miejscach tarcia;
metro
[fr. métro, skrót od métropolitain ‘stołeczny’],
system bezkolizyjnej kolei miejskiej, której linie są prowadzone głównie pod ziemią (stąd nazwy: angielska underground, niemiecka U-Bahn);
fot. otrzymywanie kopii negatywów lub pozytywów na materiale przezroczystym, możliwie identycznych z duplikowanym oryginałem;
film
[ang.]:
film, którego projekcja wymaga ekranu szerszego niż standardowy (1 : 1,33).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia