eksploatacyjne

Encyklopedia PWN

kopia filmu przeznaczona do wyświetlania w kinach.
techn. skutek zużywania elementów i zespołów maszyn: ubytek masy i trwałe odkształcenia warstw wierzchnich oraz fizykochemiczne zmiany w miejscach tarcia;
metro
[fr. métro, skrót od métropolitain ‘stołeczny’],
system bezkolizyjnej kolei miejskiej, której linie są prowadzone głównie pod ziemią (stąd nazwy: angielska underground, niemiecka U-Bahn);
fot. otrzymywanie kopii negatywów lub pozytywów na materiale przezroczystym, możliwie identycznych z duplikowanym oryginałem;
film
[ang.]:
film, którego projekcja wymaga ekranu szerszego niż standardowy (1 : 1,33).
ruch pojazdów szynowych po sieci kol.;
obrobiona laboratoryjnie taśma film. z obrazem pozytywowym lub negatywowym;
New Age
[nju: eıdż] Wymowa,
Nowa Era, Nowa Epoka, Ruch Nowej Ery, Era Wodnika, Sprzysiężenie Wodnika,
nieformalny, wielopostaciowy i wielowymiarowy, alternatywny ruch kulturowy, który narodził się w latach 60. XX w. w USA, następnie zdobył liczne grono zwolenników na całym świecie.
osoba, przedsiębiorstwo lub instytucja rządowa, która użytkuje sieć telekomunikacyjną przeznaczoną do świadczenia usług telekomunikacyjnych.
górn. platforma morska wyposażona w urządzenia i sprzęt do wiercenia otworów w skorupie ziemskiej pod dnem zbiornika wodnego;
badanie statku powietrznego mające na celu dopuszczenie go do lotu i produkcji;
górn.:
górn. pusta przestrzeń w kopalni powstała po przeprowadzeniu procesu wybierania kopaliny;
przewidywana do eksploatacji ilość kopaliny w złożu.
polityka społ. forma pomocy społecznej;
dziedzina techniki zajmująca się wydobywaniem surowców mineralnych z dna mórz, a także ich uzyskiwaniem z wody morskiej;
zespół zagadnień związanych z funkcjonowaniem kolei, obejmujący problemy techn., organizacyjne, ekon., socjalne, a także gałąź gospodarki nar. obejmująca te zagadnienia.
zakład górniczy stanowiący wyodrębniony technicznie i organizacyjnie zespół środków służących do wydobywania kopaliny ze złoża.
krążkowanie, rolowanie, rolkowanie,
obróbka powierzchniowa metalowych przedmiotów przez nagniatanie obracającym się narzędziem w kształcie krążka, z hartowanej stali;

Materiały dodatkowe

Słownik języka polskiego PWN

eksploatacja
1. «wydobywanie bogactw naturalnych»
2. «użytkowanie maszyn, urządzeń itp.»
3. «maksymalne wykorzystanie kogoś albo czegoś»
4. «ciągnięcie zysków z cudzej pracy najemnej»
5. «wykorzystywanie czegoś w sposób racjonalny»

• eksploatacyjny • eksploatator • eksploatatorski • eksploatować
kopia eksploatacyjna «kopia filmu przeznaczona do wyświetlania w kinach»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia