zużycie
 
Encyklopedia PWN
zużycie,
techn. skutek zużywania elementów i zespołów maszyn: ubytek masy i trwałe odkształcenia warstw wierzchnich oraz fizykochemiczne zmiany w miejscach tarcia;
powoduje częściową (z. normalne) lub całkowitą (z. awaryjne) utratę wartości użytkowej elementów; rozróżnia się z. zachodzące w wyniku eksploatacji maszyny (z. eksploatacyjne, użytkowe) i z. ekonomiczne (moralne), wynikające z faktu, że konstrukcje są stale doskonalone. Z. eksploatacyjne dzieli się na trybologiczne (występuje zawsze przy tarciu suchym i mieszanym, przy tarciu płynnym w tzw. styku skoncentrowanym może występować z. zmęczeniowe) i z. nietrybologiczne (powoduje je m.in. korozja, erozja, kawitacja); podczas z. jednocześnie występuje m.in.: utlenianie, ścieranie, adhezja warstw wierzchnich; zawsze powstają luźne cząstki, które pozostawione na trących się powierzchniach zwiększają intensywność z. Z. normalne zmniejsza właściwa eksploatacja maszyn, w tym smarowanie; z. awaryjnemu zapobiega diagnostyka węzłów tarcia oraz okresowe remonty maszyn.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia