awaryjne

Encyklopedia PWN

pulsacyjny sygnał świetlny (ok. 90 impulsów/min) używany w komunikacji (gł. samochodowej) w celu uprzedzenia innych użytkowników drogi o awarii.
ogół środków podejmowanych w celu ochrony ludzi i środowiska przed szkodliwymi skutkami promieniowania jonizującego (również niejonizującego); także dziedzina wiedzy poświęcona tym zagadnieniom.
techn. skutek zużywania elementów i zespołów maszyn: ubytek masy i trwałe odkształcenia warstw wierzchnich oraz fizykochemiczne zmiany w miejscach tarcia;
autostrada
[wł. auto ‘samochód’, strada ‘droga’],
droga I klasy techn. przeznaczona do szybkiego przemieszczania się pojazdów samochodowych (wyłącznie), nie obsługująca ruchu drogowego z przyległego terenu;
lotn. awaryjne opuszczanie kabiny szybkiego samolotu (bojowego, szkolno-treningowego) za pomocą specjalnego wyrzucanego fotela z pilotem (lub innym członkiem załogi);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia