normalne

Encyklopedia PWN

fiz. umownie przyjęte wartości ciśnienia (tzw. ciśnienie normalne), p0 = 1 atm = 1013,25 hPa, i temperatury (tzw. temperatura normalna), t0 = 0°C = 273,15 K, dla których podaje się zwykle wartości wielkości fizycznych charakteryzujące ciała;
ogniwo galwaniczne, w którym elektrodą ujemną jest rtęć pokryta pastą z siarczanu rtęci (Hg2SO4) i siarczanu cynku (ZnSO4), dodatnią — amalgamat cynku, elektrolitem — nasycony roztwór ZnSO4;
techn. wyrazy ciągu geom. o ilorazie (n = 5, 10, 20, 40, 80), przyjętego za podstawę stopniowania wartości parametrów danego typu wyrobów;
mat. dla podrozmaitości N w rozmaitości M jest to podzbiór otwarty UM, zawierający N i taki, że istnieje retrakcja deformacyjna UN; intuicyjnie znaczy to, że otoczenie U jest „pogrubieniem” N w M, które można w sposób ciągły z powrotem „zgnieść” do jego podzbioru N;
stężenie roztworu wyrażane stosunkiem liczby gramorównoważników składnika do objętości roztworu;
normalna
[łac.],
mat. synonim prostopadłej (do krzywej, do powierzchni), używany głównie w geometrii różniczkowej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia