normalna
 
Encyklopedia PWN
normalna
[łac.],
mat. synonim prostopadłej (do krzywej, do powierzchni), używany głównie w geometrii różniczkowej;
przykładowo, jeżeli krzywa płaska ma równanie y = f(x), to normalna do niej w punkcie P(a, f(a)) ma równanie
,
gdzie f′(a) oznacza pochodną funkcji f(x) w punkcie a; normalna do powierzchni o równaniu φ(x, y, z) = 0 w punkcie P(a, b, c) ma równanie
, gdzie φx(P) itd. oznaczają pochodne cząstkowe funkcji φ obliczone w punkcie P, przy czym musi być spełnione równanie φ(a, b, c) = 0 (oznaczające, że rozważany punkt P leży na danej powierzchni).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia