egzogeniczne

Encyklopedia PWN

zjawiska i zespoły zjawisk fiz. i chem. przebiegające na powierzchni Ziemi lub w jej wnętrzu, wpływające na budowę Ziemi, jej skład chem. i mineralny, właściwości fiz., a także kształtujące jej powierzchnię;
geomorfologiczny cykl, cykl denudacyjny,
cykl przemian i rozwoju rzeźby jakiegoś obszaru pod wpływem czynników rzeźbotwórczych, które przeważnie prowadzą do obniżenia wyniosłości na powierzchni Ziemi (denudacja).
hydrol. naturalny zbiornik śródlądowy, stanowiący wypełnione wodą zagłębienie terenu (misa lub czasza jeziorna), o brzegach ukształtowanych pod wpływem falowania i prądów wodnych, charakteryzujący się powolną wymianą wody.
demogr. strumień zgonów w danej populacji w jednostce czasu (np. w ciągu roku);
Wicksell
[wịksəl]
Johann Gustaw Knut, ur. 20 XII 1851, Sztokholm, zm. 3 V 1926, tamże,
szwedzki ekonomista i reformator społeczny;
geol. zespół procesów zachodzących pod wpływem czynników zewnętrznych (egzogeniczne procesy), prowadzących do rozpadu mechanicznego i rozkładu chemicznego skał;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia