dyplomatycznych

Encyklopedia PWN

usytuowana za granicą jednostka organizacyjna realizująca politykę zagraniczną swojego państwa.
praca w przedstawicielstwie dyplomatycznym.
oficjalne stosunki między państwami a innymi podmiotami prawa międzynar., utrzymywane za pośrednictwem organów różnego rodzaju i szczebla.
osoba przewożąca korespondencję wymienianą między organami państw. a jego przedstawicielstwami dyplomatycznymi.
upełnomocniony (akredytacja) przedstawiciel państwa wysłany do drugiego państwa, organizacji międzynar. czy też na konferencję międzynar., w stałej lub czasowej misji dyplomatycznej.
szczególna sytuacja prawna określonej grupy urzędników państw. (występujących w imieniu państwa za granicą), polegająca gł. na wyłączeniu ich spod jurysdykcji sądów i władz państwa przyjmującego oraz korzystaniu przez nich z prawnych przywilejów, zwłaszcza celnych i podatkowych, w celu zapewnienia im bezpiecznego i swobodnego wykonywania funkcji urzędowych w interesie państwa wysyłającego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia