dyplomatycznych

Encyklopedia PWN

forma pisma dyplomatycznego, stosowana w korespondencji międzynarodowej.
protokół dyplomatyczny, ceremoniał dyplomatyczny,
zespół zasad postępowania i zachowania się przyjęty w stosunkach międzynarodowych.
urzędowe stosunki między państwami ustanawiane wyłącznie na podstawie wzajemnej zgody, w celu realizacji funkcji konsularnych i utrzymywane za pośrednictwem specjalnych organów państw., zw. konsulatami lub urzędami konsularnymi, także przedstawicielstw dyplomatycznych (wydziałów i stanowisk konsularnych).
Bellay, du
[dü belẹ],
andegaweński ród szlachecki, znany od X w.;
Leibniz
[lạibnıc]
Gottfried Wilhelm Wymowa, ur. 1 VII 1646, Lipsk, zm. 14 XI 1716, Hanower,
niemiecki filozof i matematyk; jedna z najwybitniejszych i najbardziej wszechstronnych postaci w dziejach kultury umysłowej XVII w..
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia