dyplomatycznych

Encyklopedia PWN

prawo forma reakcji jednego państwa na postępowanie drugiego uregulowana przez prawo międzynar., niekiedy poprzedza lub jest zapowiedzią konfliktu zbrojnego;
określenie używane w konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z 18 IV 1961 na oznaczenie przedstawicielstwa dyplomatycznego ustanowionego w obcym państwie;
pisma przesyłane między państwami;
dyplomatyczny korpus, fr. corps diplomatique (CD),
ciało dyplomatyczne, ogół przedstawicieli dyplomatycznych akredytowanych w danym państwie;
łączność między państwami utrzymywana za pośrednictwem stałych przedstawicieli dyplomatycznych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia