dwustronne

Encyklopedia PWN

contractus
[łac., ‘umowa’, ‘kontrakt’],
dwustronna czynność prawna, prowadząca do powstania zobowiązania.
osoba fiz. nieposiadająca obywatelstwa państwa, na którego terenie przebywa;
obowiązek spełnienia każdego świadczenia (także niepieniężnego) wynikający ze stosunku zobowiązaniowego;
dysk magnetooptyczny, ang. Magneto-Optical Disc (MOD),
nośnik informacji stosowany w systemie zapisu magnetooptycznego;
nośnik informacji stosowany w systemach CD, DVD i systemach pochodnych;
elastooptyka
[łac. elasticus ‘sprężysty’, gr. optikós ‘wzrokowy’ < optós ‘widzia(l)ny’],
optyka naprężeń, fotosprężystość,
doświadczalna metoda analizy stanu naprężenia i odkształcenia w ciałach stałych —

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia