drzewo

Encyklopedia PWN

dendrochronologia
[gr. déndron ‘drzewo’, chrónos ‘czas’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka wyodrębniona z dendrologii, zajmująca się datowaniem obiektów, znalezisk archeol. i zjawisk przyr. na podstawie rocznych przyrostów drzew (słojów);
dendrometria
[gr. déndron ‘drzewo’, metréō ‘mierzę’],
leśn. nauka zajmująca się metodami oznaczania miąższości, przyrostu i wieku drzew i drzewostanów oraz określaniem miąższości drewna;
dracena, smokowiec, smocze drzewo, Dracaena,
rodzaj roślin jednoliściennych zaliczany do rodziny dracenowatych,
techn. surowiec organiczny otrzymywany ze ściętych drzew i formowany przez obróbkę w różnego rodzaju sortymenty (drewna sortyment).
Eden, ogród Eden
[hebr. gān ‘eden ‘ogród rozkoszy’, sumer. edin ‘pustynia’, ‘step’],
religiozn. niezlokalizowany idylliczny ogród rozkoszy utożsamiany z rajem;
figowiec pospolity, figa karyjska, Ficus carica,
drzewo lub krzew,
grusza, Pyrus,
rodzaj z rodziny różowatych;
heban
[łac. < gr.],
cenne drewno, otrzymywane z różnych gat. drzew strefy podzwrotnikowej, o ciemnobrunatnej lub czarnej twardzieli, ciężkie, twarde i trudno łupliwe;
dział leśnictwa zajmujący się zagadnieniami powstawania i rozwoju drzewostanów, zależnościami między nimi a środowiskiem przyr. oraz wpływem zabiegów gosp. na rozwój i ukształtowanie się drzewostanów;
huby, żagwie,
bot. potoczna nazwa funkcjonalnej grupy gatunków utworzonej na podstawie podobieństwa morfologicznego, konsystencji owocników i porażonego podłoża, nie mających wspólnego pochodzenia, nie stanowiących taksonu (jednostki) systematycznego;
Jawa, Java, Pulau Jawa,
czwarta co do wielkości indonezyjska wyspa w archipelagu Wielkich W. Sundajskich;
kaulifloria
[łac.],
bot. sposób kwitnienia na starszych łodygach drzewa lub krzewu, charakterystyczny dla wielu roślin dolnego piętra lasów równikowych;
leśn. odcinek strzały drzewa o dł. 2,7–6,0 m;
bot. część składowa sporofitu roślin naczyniowych, boczny organ osadzony na łodydze (pęd roślinny ), o ograniczonym wzroście szczytowym (z wyjątkiem liści paproci);
zespół wierzeń i praktyk rel. dawnych Majów.
makia
[wł.],
makchia,
ekol. wiecznie zielone, gęste zarośla krzewów twardolistnych w wilgotniejszych siedliskach (na wyspach i wybrzeżach), w nadmor. regionach basenu śródziemnomorskiego,
mamutowiec, sekwojadendron, welingtonia, Sequoiadendron (Wellingtonia),
rodzaj drzewiastych roślin nagozalążkowych, z rodziny cypryśnikowatych, obejmujący tylko 1 gat. występujący w Kalifornii, w lasach górskich pasma Sierra Nevada, na wys. 1200–2400 m n.p.m.
choroby drzew owocowych, wywoływane przez pasożytnicze grzyby Monilinia, z klasy workowców;
powstawanie nowego drzewostanu (lasu) na miejscu dotychczasowego, usuniętego przez człowieka lub wskutek działania czynników naturalnych;

Materiały dodatkowe

Najwyższe drzewo świata
jedlica Douglasa (zwana też daglezją zieloną) — największy okaz tego gatunku miał 115,5 m wys. i 15 m obwodu.
Boże Narodzenie, łac. Natale Domini,
chrześcijańskie święto obchodzone od starożytności dla wspomnienia i uczczenia narodzin (wcielenia) Jezusa Chrystusa.
cis pospolity, Taxus baccata
ślepowron, Nycticorax nycticorax
topola biała, Populus alba
Moorea — wyspa przejrzystej laguny i wygasłego wulkanu

Słownik języka polskiego PWN

drzewo
1. «roślina wieloletnia o wyraźnie wykształconym pniu, z którego wyrastają konary i gałęzie»
2. «materiał otrzymywany ze ściętego drzewa, używany jako budulec lub opał»
3. środ. «grupa instrumentów dętych drewnianych»

• drzewny
drzewo żywota, drzewo wiadomości dobrego i złego «według Starego Testamentu: jabłoń rosnąca w raju, z której nie wolno było Adamowi i Ewie zrywać owoców»
drzewo genealogiczne, rodowe
1. «historia rodu, pierwotnie przedstawiana graficznie w postaci rozgałęzionego drzewa»
2. «rozwój rodowy określonego szczepu roślinnego lub zwierzęcego przedstawiany graficznie w postaci pnia, od którego odgałęziają się poszczególne linie rozwojowe»
drzewo gumowe «tropikalny figowiec kauczukodajny»
drzewo koralowe «drzewo o dużych kwiatach i czerwonych nasionach przypominających korale, rosnące w Ameryce i na Antylach»
drzewo mastyksowe «gatunek pistacji wydzielajacej sok żywiczny – mastyks»
drzewo oskrzelowe «silnie rozgałęzione w płucach drobne oskrzela»
drzewo pimentowe «niskie drzewo o brunatnoszarych jagodach używanych jako przyprawa»
drzewo sandałowe zob. sandałowiec.
drzewo terpentynowe «gatunek pistacji, z której soku otrzymuje się terpentynę»
drzewa balsamowe «gatunki drzew tropikalnych i subtropikalnych, dostarczające balsamów»
drzewa karłowe «niskie drzewa owocowe»
drzewa masłowe «tropikalne gatunki drzew, których nasiona zawierają tłuszcze służące do produkcji margaryny i mydła»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia