drzewo

Encyklopedia PWN

dendrologia
[gr. déndron ‘drzewo’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
drzewoznawstwo,
dział botaniki, nauka o roślinach drzewiastych (drzewach, krzewach, krzewinkach, pnączach o zdrewniałych łodygach);
hurma, hebanowiec, Diospyros,
rodzaj roślin okrytozalążkowych z rodziny hurmowatych (hebankowatych, Ebenaceae)
jeden z odnawialnych zasobów przyrody, powstający w wyniku procesu lasotwórczego jako kompleks, w którym roślinność swoista dla danego regionu biogeograficznego i wyróżniająca się ilościowym udziałem drzew rosnących zwarcie, świat zwierzęcy, klimat lokalny, stosunki wodne i gleba są powiązane wzajemnymi wpływami i zależnościami.
mahoń
[ang.],
drewno otrzymywane z różnych gat. drzew rosnących gł. w obu Amerykach i Afryce;
miodla pospolita, melia pospolita, drzewo paternoster, drzewo rajskie, lilak indyjski, bez indyjski, cedrak pospolity, Melia azedarch, Azedarch commelini, Azadirachta indica, Antelaea azadirachta,
gatunek drzewa z rodziny miodlowatych (Meliaceae), z południowo-zachodniej Azji;
leśn. młode drzewa wyrosłe z samosiewu (z nasion opadających z drzew oraz roznoszonych przez ptaki i wiatr), nie przekraczające średniej wysokości runa leśnego; w tym stadium odnowienia lasu drzewa charakteryzują się bardzo dużą śmiertelnością.
równikowe wilgotne lasy, wilgotny las równikowy zawsze zielony, wiecznie zielony las równikowy (higromegatermiczny), tropikalny las deszczowy,
ekol. bujne lasy, występujące w klimacie bardzo ciepłym i wilgotnym;
budowa drzewostanu pod względem określonej cechy (cech);
banian, właśc. figowiec bengalski, Ficus benghalensis,
bot. potężne drzewo, jeden z gatunków figowca (figowiec bengalski).
wydrążone w rosnącym drzewie pomieszczenie dla pszczół (tzw. dzień, drzewo bartne, drzewo dziane) zwykle na wys. 2–20 m;
Bodh Gaja, hindi Bodh Gayā, ang. Buddh Gaya,
m. w środkowowschodnich Indiach, w stanie Bihar, na Niz. Gangesu, 10 km na południe od Gaja.
bronchoskopia
[gr. brónchos ‘oskrzela’, skopéō ‘patrzę’, ‘oglądam’],
med. wziernikowanie za pomocą bronchoskopu światła tchawicy i drzewa oskrzelowego w celach diagnostycznych i terapeutycznych;
cedr, Cedrus,
rodzaj z rodziny sosnowatych;
cypryśnik, dawniej zw. cisowcem, Taxodium, Schubertia (od nazwiska pol. botanika M. Szuberta),
rodzaj z rodziny cypryśnikowatych, obejmujący 1 gat. drzewa — c. błotny (T. distichum), występujący w południowo-wschodnich rejonach Ameryki Północnej.,
Dafne
[gr. dáphnē ‘laur’, ‘wawrzyn’],
mit. gr. nimfa;
daglezja, jedlica, pseudotsuga, Pseudotsuga,
rodzaj z rodziny sosnowatych;

Materiały dodatkowe

Najwyższe drzewo świata
jedlica Douglasa (zwana też daglezją zieloną) — największy okaz tego gatunku miał 115,5 m wys. i 15 m obwodu.
Boże Narodzenie, łac. Natale Domini,
chrześcijańskie święto obchodzone od starożytności dla wspomnienia i uczczenia narodzin (wcielenia) Jezusa Chrystusa.
cis pospolity, Taxus baccata
ślepowron, Nycticorax nycticorax
topola biała, Populus alba
Moorea — wyspa przejrzystej laguny i wygasłego wulkanu

Słownik języka polskiego PWN

drzewo
1. «roślina wieloletnia o wyraźnie wykształconym pniu, z którego wyrastają konary i gałęzie»
2. «materiał otrzymywany ze ściętego drzewa, używany jako budulec lub opał»
3. środ. «grupa instrumentów dętych drewnianych»

• drzewny
drzewo żywota, drzewo wiadomości dobrego i złego «według Starego Testamentu: jabłoń rosnąca w raju, z której nie wolno było Adamowi i Ewie zrywać owoców»
drzewo genealogiczne, rodowe
1. «historia rodu, pierwotnie przedstawiana graficznie w postaci rozgałęzionego drzewa»
2. «rozwój rodowy określonego szczepu roślinnego lub zwierzęcego przedstawiany graficznie w postaci pnia, od którego odgałęziają się poszczególne linie rozwojowe»
drzewo gumowe «tropikalny figowiec kauczukodajny»
drzewo koralowe «drzewo o dużych kwiatach i czerwonych nasionach przypominających korale, rosnące w Ameryce i na Antylach»
drzewo mastyksowe «gatunek pistacji wydzielajacej sok żywiczny – mastyks»
drzewo oskrzelowe «silnie rozgałęzione w płucach drobne oskrzela»
drzewo pimentowe «niskie drzewo o brunatnoszarych jagodach używanych jako przyprawa»
drzewo sandałowe zob. sandałowiec.
drzewo terpentynowe «gatunek pistacji, z której soku otrzymuje się terpentynę»
drzewa balsamowe «gatunki drzew tropikalnych i subtropikalnych, dostarczające balsamów»
drzewa karłowe «niskie drzewa owocowe»
drzewa masłowe «tropikalne gatunki drzew, których nasiona zawierają tłuszcze służące do produkcji margaryny i mydła»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia