drzewo

Encyklopedia PWN

odrosty, odrośla,
bot. pędy roślin drzewiastych wyrastające z pąków śpiących lub przybyszowych, gł. w dolnej części pnia lub na grubszych korzeniach;
oliwka europejska, oliwka uprawna, drzewo oliwne, Olea europea,
gatunek rośliny drzewiastej z rodziny oliwkowatych pochodzący z Azji Mniejszej, uprawiany w Europie od ponad 4 tys. lat;
olsza, olcha, Alnus,
rodzaj roślin drzewiastych z rodziny brzozowatych;
orzech, Juglans,
rodzaj z rodziny orzechowatych;
najstarsze założenia ogrodowe sięgają czasów Achemenidów i Sasanidów;
leśn. średnica drzewa stojącego, mierzona na wysokości piersi dorosłego człowieka (ok. 1,3 m nad ziemią);
pistacja, Pistacia,
rodzaj roślin okrytozalążkowych drzewiastych z rodziny nanerczowatych (Anacardiaceae)
platan, Platanus,
rodzaj roślin okrytozalążkowych drzewiastych z rodziny platanowatych (Platanaceae);
leśn. naturalne przerzedzenie się drzewostanu w wyniku zamierania słabych drzew, zacienianych przez szybciej rosnące;
sandałowiec, drzewo sandałowe, Santalum,
rodzaj roślin okrytozalążkowych, z rodziny sandałowcowatych (Santalaceae),
ekol. formacja roślinna, w której dominują duże trawy, a pośród nich występują pojedyncze drzewa lub ich niewielkie grupy;
sosna, Pinus,
rodzaj roślin nagozalążkowych drzewiastych z rodziny sosnowatych;
terebint, właśc. pistacja terpentynowa, drzewo terpentynowe, drzewo terebintowe, Pistacia terebinthus,
zimozielony krzew lub małe drzewo z rodziny nanerczowatych (Anacardiaceae) z rodzaju pistacja;
wiśnia, Cerasus,
podrodzaj drzew i krzewów z rodzaju Prunus (śliwa; traktowany niekiedy jako samodzielny rodzaj Cerasus);
zwarcie drzewostanu, stopień zwarcia,
określenie intensywności i rodzaju stykania się ze sobą koron drzew w drzewostanie;
żółtnica, maklura, Maclura,
rodzaj z rodziny morwowatych (Moraceae), obejmujący 1 gat. drzewa: ż. pomarańczową (M. pomifera) z Ameryki Północnej;
nazwa zwyczajowa akarycydu i insektycydu z grupy pyretroidów;
antropogeneza
[gr. ánthrōpos ‘człowiek’, génesis ‘pochodzenie’],
filogeneza człowieka,
całokształt procesów ewolucyjnych, które doprowadziły przez długofalowe zmiany genetyczne do przekształcenia się form przedludzkich w formy człowieka współczesnego (Homo sapiens), którego historia rodowa (i rodziny człowiekowatych) jest ciągle przedmiotem badań i szerokich dyskusji naukowych.
rdzenny lud Indii,

Materiały dodatkowe

Najwyższe drzewo świata
jedlica Douglasa (zwana też daglezją zieloną) — największy okaz tego gatunku miał 115,5 m wys. i 15 m obwodu.
Boże Narodzenie, łac. Natale Domini,
chrześcijańskie święto obchodzone od starożytności dla wspomnienia i uczczenia narodzin (wcielenia) Jezusa Chrystusa.
cis pospolity, Taxus baccata
ślepowron, Nycticorax nycticorax
topola biała, Populus alba
Moorea — wyspa przejrzystej laguny i wygasłego wulkanu

Słownik języka polskiego PWN

drzewo
1. «roślina wieloletnia o wyraźnie wykształconym pniu, z którego wyrastają konary i gałęzie»
2. «materiał otrzymywany ze ściętego drzewa, używany jako budulec lub opał»
3. środ. «grupa instrumentów dętych drewnianych»

• drzewny
drzewo żywota, drzewo wiadomości dobrego i złego «według Starego Testamentu: jabłoń rosnąca w raju, z której nie wolno było Adamowi i Ewie zrywać owoców»
drzewo genealogiczne, rodowe
1. «historia rodu, pierwotnie przedstawiana graficznie w postaci rozgałęzionego drzewa»
2. «rozwój rodowy określonego szczepu roślinnego lub zwierzęcego przedstawiany graficznie w postaci pnia, od którego odgałęziają się poszczególne linie rozwojowe»
drzewo gumowe «tropikalny figowiec kauczukodajny»
drzewo koralowe «drzewo o dużych kwiatach i czerwonych nasionach przypominających korale, rosnące w Ameryce i na Antylach»
drzewo mastyksowe «gatunek pistacji wydzielajacej sok żywiczny – mastyks»
drzewo oskrzelowe «silnie rozgałęzione w płucach drobne oskrzela»
drzewo pimentowe «niskie drzewo o brunatnoszarych jagodach używanych jako przyprawa»
drzewo sandałowe zob. sandałowiec.
drzewo terpentynowe «gatunek pistacji, z której soku otrzymuje się terpentynę»
drzewa balsamowe «gatunki drzew tropikalnych i subtropikalnych, dostarczające balsamów»
drzewa karłowe «niskie drzewa owocowe»
drzewa masłowe «tropikalne gatunki drzew, których nasiona zawierają tłuszcze służące do produkcji margaryny i mydła»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia