drzewo

Encyklopedia PWN

leśn. współczynnik redukcyjny służący do określania miąższości (objętości) drzew na pniu; stosunek miąższości drzewa do objętości walca porównawczego o wysokości i średnicy równej wysokości i pierśnicy drzewa;
zabieg polegający na odcinaniu zbyt zagęszczonych, również chorych lub uszkodzonych pędów drzew owocowych;
grupa drzew występujących w strefie zwrotnikowej i międzyzwrotnikowej, dostarczających z soku wyciekającego po nacięciu pni drzew substancji balsamicznych, stosowanych w przemyśle perfumeryjnym, chem., spoż. oraz do wyrobu kadzideł.
drzewa owocowe szczepione na podkładkach skarlających, czyli osłabiających wzrost;
grupa kilkunastu gat. drzew dostarczających żywic zw. kopalami, występujących gł. w strefie międzyzwrotnikowej, pochodzących z różnych, niespokrewnionych ze sobą jednostek systematycznych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia