drzewo

Encyklopedia PWN

leśn. odcinanie części wierzchołkowej lub grubszych gałęzi drzewa;
choroba drzew owocowych, groźna zwłaszcza dla śliw, wywołana przez pasożytniczy grzyb Stereum purpureum;
nazwa użytkowa grupy kilkudziesięciu gat. drzew z różnych rodzajów, występujących gł. w obszarach podzwrotnikowych i międzyzwrotnikowych Ameryki Południowej, Ameryki Środkowej i Indii, dostarczających drewna, zw. żelaznym, o wyjątkowych właściwościach techn.: bardzo twardego, ciężkiego, trwałego, odpornego na działanie różnorodnych szkodników, najbardziej odpornego na działanie wody;
grupa drzew należących gł. do rodziny wełniakowatych (Bombacaceae), występujących w międzyzwrotnikowej strefie Ameryki Południowej, Afryki i Azji Południowej;
pokrywanie pni i konarów mlekiem wapiennym, często z dodatkiem chem. środków utrwalających, wykonywane w grudniu lub 1. poł. stycznia;
choroba drzew pestkowych, gł. wiśni, wywoływana przez grzyb Monilinia laxa (stadium konidialne Monilia laxa) zaliczany do klasy workowców;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia