drzewo

Encyklopedia PWN

graficzne przedstawienie stosunków genealogicznych między poszczególnymi członkami rodu;
Govaerts
[chọ:wa:rts]
Abraham, ur. przed 30 VIII 1589 (data chrztu), Antwerpia, zm. 9 IX 1626, tamże,
pejzażysta flamandzki;
grab, Carpinus,
rodzaj z rodziny grabowatych (Carpinaceae, dawniej z brzozowatych);
grujecznik, Cercidyphyllum,
rodzaj rośliny okrytozalążkowej drzewiastej z rodziny grujecznikowatych (Cercidyphyllaceae) obejmujący 1–3 gat. drzew występujących w górskich lasach Chin i Japonii;
habitat
[łac. habito ‘mieszkam’],
ekol. specyficzny zespół warunków środowiskowych niezbędnych do życia populacji określonego gatunku roślin lub zwierząt oraz dla zgrupowań organizmów;
halezja, ośnieża, Halesia,
rodzaj roślin okrytozalążkowych drzewiastych z rodziny styraksowatych (Styracaceae), obejmujący 4 gat. krzewów i niskich drzew pochodzących z Ameryki Północnej i Chin (1 gat.);
Hejnowicz Zygmunt, ur. 19 III 1929, Kościan, zm. 1 V 2016,
botanik, anatom roślin;
Hongkong, ang. Hong Kong Wymowa, chiń. Xianggang Wymowa, Specjalny Region Autonomiczny Hongkong, chiń. Xianggang Tebie Xingzhengqu, ang. Hong Kong Special Administrative Region,
terytorium miejskie w Chinach, na południowo-wschodnim wybrzeżu, nad M. Południowochińskim, między wschodnią częścią estuarium Rz. Perłowej a zat. Dapeng;
rodzina ogrodników i hodowców roślin:
Hubei, Hupej Wymowa,
prow. w środkowych Chinach, w dorzeczu Jangcy;
Huizong, Huej-cung, znany również jako Zhao Ji, z dynastii Song, ur. 1082, Tianshui, zm. 1135, prow. Heilongjiang,
chiń. cesarz (1101–26) i malarz;
inform. technika dostępu do rekordów w bazie danych;
jarząb, Sorbus,
rodzaj rośliny okrytozalążkowej, drzewiastej z rodziny różowatych, z podrodziny jabłkowych (Pomoideae);
jodła, Abies,
rodzaj rośliny nagozalążkowej drzewiastej z rodziny sosnowatych, z podrodziny jodłowych (Abietoideae);
kakaowiec, Theobroma,
rodzaj roślin okrytozalążkowych, drzewiastych z rodziny zatwarowatych (Sterculiaceae),
kasztan, Castanea,
rodzaj roślin okrytozalążkowych, drzewiastych z rodziny bukowatych (Fagaceae),
kasztanowiec, pot. nieprawidłowo kasztan, Aesculus,
rodzaj roślin okrytozalążkowych, drzewiastych z rodziny kasztanowcowatych (Hippocastanaceae);
kauczuk
[fr. < indiań. cahuchu ‘łzy drzewa’],
naturalne lub syntetyczne tworzywo odznaczające się dużą elastycznością (elastomery).
kaulikarpia
[łac.],
bot. sposób owocowania na starszych łodygach drzew lub krzewów, u których występuje zjawisko kauliflorii, charakterystyczny dla roślin dolnego piętra lasów równikowych;

Materiały dodatkowe

Najwyższe drzewo świata
jedlica Douglasa (zwana też daglezją zieloną) — największy okaz tego gatunku miał 115,5 m wys. i 15 m obwodu.
Boże Narodzenie, łac. Natale Domini,
chrześcijańskie święto obchodzone od starożytności dla wspomnienia i uczczenia narodzin (wcielenia) Jezusa Chrystusa.
cis pospolity, Taxus baccata
ślepowron, Nycticorax nycticorax
topola biała, Populus alba
Moorea — wyspa przejrzystej laguny i wygasłego wulkanu

Słownik języka polskiego PWN

drzewo
1. «roślina wieloletnia o wyraźnie wykształconym pniu, z którego wyrastają konary i gałęzie»
2. «materiał otrzymywany ze ściętego drzewa, używany jako budulec lub opał»
3. środ. «grupa instrumentów dętych drewnianych»

• drzewny
drzewo żywota, drzewo wiadomości dobrego i złego «według Starego Testamentu: jabłoń rosnąca w raju, z której nie wolno było Adamowi i Ewie zrywać owoców»
drzewo genealogiczne, rodowe
1. «historia rodu, pierwotnie przedstawiana graficznie w postaci rozgałęzionego drzewa»
2. «rozwój rodowy określonego szczepu roślinnego lub zwierzęcego przedstawiany graficznie w postaci pnia, od którego odgałęziają się poszczególne linie rozwojowe»
drzewo gumowe «tropikalny figowiec kauczukodajny»
drzewo koralowe «drzewo o dużych kwiatach i czerwonych nasionach przypominających korale, rosnące w Ameryce i na Antylach»
drzewo mastyksowe «gatunek pistacji wydzielajacej sok żywiczny – mastyks»
drzewo oskrzelowe «silnie rozgałęzione w płucach drobne oskrzela»
drzewo pimentowe «niskie drzewo o brunatnoszarych jagodach używanych jako przyprawa»
drzewo sandałowe zob. sandałowiec.
drzewo terpentynowe «gatunek pistacji, z której soku otrzymuje się terpentynę»
drzewa balsamowe «gatunki drzew tropikalnych i subtropikalnych, dostarczające balsamów»
drzewa karłowe «niskie drzewa owocowe»
drzewa masłowe «tropikalne gatunki drzew, których nasiona zawierają tłuszcze służące do produkcji margaryny i mydła»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia