drzewo

Encyklopedia PWN

kawowiec, kawa, Coffea,
rodzaj roślin okrytozalążkowych drzewiastych z rodziny marzanowatych (Rubiaceae),
system klas dokumentów (czyli zespołów obiektów mających przynajmniej jedną cechę wspólną), które są zwykle uporządkowane hierarchicznie (klasyfikacja);
Kolchidzka, Nizina, Kolkhet’is Dablobi,
niz. w Gruzji, w zachodniej części Zakaukazia, w dolnym biegu rz.: Rioni i Enguri, nad M. Czarnym;
kopale
[hiszp. < azteckie],
żywice naturalne stanowiące zestalone wycieki z pni tropik. drzew kopalowych współcz. lub czwartorzędowych;
korkowiec, Phellodendron,
rodzaj roślin okrytozalążkowych drzewiastych z rodziny rutowatych (Rutaceae);
kornikowate, Ipidae (Scolytidae),
rodzina chrząszczy;
korzeniara, namorzyniec, drzewo mangrowe, ryzofora, srożypląt, Rhizophora,
rodzaj roślin okrytozalążkowych drzewiastych z rodziny korzeniarowatych (Rhizophoraceae);
bot. jeden z 3 podstawowych typów organów roślin naczyniowych (obok łodygi i liści), zwykle umocowujący roślinę w podłożu i pobierający zeń wodę i sole mineralne;
krwawnicowate, Lythraceae,
rodzina z klasy dwuliściennych licząca 28 rodzajów i 600 gat., występujących gł. w obszarach międzyzwrotnikowych i podzwrotnikowych (krzewy lub drzewa), rzadziej w strefie umiarkowanej (rośliny zielne);
kryptomeria, szydlica, tzw. cedr japoński, Cryptomeria,
rodzaj roślin nagozalążkowych z rodziny cypryśnikowatych
kulczyba, wronie oko, Strychnos,
rodzaj roślin okrytozalążkowych drzewiastych z rodziny połatowatych (Loganiaceae),
laurowiśnia, Laurocerasus,
rodzaj roślin okrytozalążkowych drzewiastych z rodziny różowatych, podrodziny śliwowych (Prunoideae), obejmujący ok. 25 gat. drzew i krzewów występujących w środkowej i wschodniej Azji, Europie (obszar śródziemnomor.), Mikronezji oraz w obu Amerykach (od południa USA po Peru, Brazylię i Boliwię);
gałąź gospodarki narodowej obejmująca zagospodarowanie, pielęgnowanie, ochronę, użytkowanie i odnawianie lasów w celu stałego pozyskiwania drewna i in. użytków leśnych oraz wykorzystywania zdrowotnych i ochronnych wartości lasów; także zespół nauk leśnych stanowiących teoret. podstawę gospodarki leśnej.
bot. pnącza o zdrewniałych lub częściowo zdrewniałych łodygach, stosunkowo cienkich i bardzo długich (u palmy rotang nawet do 100 m);
lipa, lud. nazwa lipina, Tilia,
rodzaj roślin okrytozalążkowych drzewiastych z rodziny lipowatych;
litokarpus, Lithocarpus,
rodzaj roślin drzewiastych z rodziny bukowatych, obejmujący kilka gat. występujących w zawsze zielonych lasach górskich Azji, często jako gat. lasotwórcze, tworzące najwyższą warstwę drzew;
liwistonia, liwistona, Livistona,
rodzaj drzewiastych roślin jednoliściennych z rodziny arekowatych (palm), obejmujący ok. 30 gat. wysokich drzew rosnących w Afryce, w południowo-wschodniej Azji, Australii, na Archipelagu Malajskim;
szt. ogrod. jedna z podstawowych form ogrodu średniow., zwłaszcza w XIII–XIV w.;
mahoniowiec, mahoniowe drzewo, Swietenia,
rodzaj roślin okrytozalążkowych z rodziny miodlowatych (meliowatych, Meliaceae) obejmujący 3 gat. drzew występujących w Ameryce Południowej i Ameryce Środkowej, po Florydę w Ameryce Północnej, często we wtórnych zbiorowiskach leśnych;
mastykowiec, Schinus,
rodzaj drzewiastych roślin okrytozalążkowych z rodziny nanerczowatych (Anacardiaceae), obejmujący ok. 30 gat. krzewów i niskich drzew występujących w Ameryce Południowej i Ameryce Środkowej, przede wszystkim w suchych dolinach górskich;

Materiały dodatkowe

Najwyższe drzewo świata
jedlica Douglasa (zwana też daglezją zieloną) — największy okaz tego gatunku miał 115,5 m wys. i 15 m obwodu.
Boże Narodzenie, łac. Natale Domini,
chrześcijańskie święto obchodzone od starożytności dla wspomnienia i uczczenia narodzin (wcielenia) Jezusa Chrystusa.
cis pospolity, Taxus baccata
ślepowron, Nycticorax nycticorax
topola biała, Populus alba
Moorea — wyspa przejrzystej laguny i wygasłego wulkanu

Słownik języka polskiego PWN

drzewo
1. «roślina wieloletnia o wyraźnie wykształconym pniu, z którego wyrastają konary i gałęzie»
2. «materiał otrzymywany ze ściętego drzewa, używany jako budulec lub opał»
3. środ. «grupa instrumentów dętych drewnianych»

• drzewny
drzewo żywota, drzewo wiadomości dobrego i złego «według Starego Testamentu: jabłoń rosnąca w raju, z której nie wolno było Adamowi i Ewie zrywać owoców»
drzewo genealogiczne, rodowe
1. «historia rodu, pierwotnie przedstawiana graficznie w postaci rozgałęzionego drzewa»
2. «rozwój rodowy określonego szczepu roślinnego lub zwierzęcego przedstawiany graficznie w postaci pnia, od którego odgałęziają się poszczególne linie rozwojowe»
drzewo gumowe «tropikalny figowiec kauczukodajny»
drzewo koralowe «drzewo o dużych kwiatach i czerwonych nasionach przypominających korale, rosnące w Ameryce i na Antylach»
drzewo mastyksowe «gatunek pistacji wydzielajacej sok żywiczny – mastyks»
drzewo oskrzelowe «silnie rozgałęzione w płucach drobne oskrzela»
drzewo pimentowe «niskie drzewo o brunatnoszarych jagodach używanych jako przyprawa»
drzewo sandałowe zob. sandałowiec.
drzewo terpentynowe «gatunek pistacji, z której soku otrzymuje się terpentynę»
drzewa balsamowe «gatunki drzew tropikalnych i subtropikalnych, dostarczające balsamów»
drzewa karłowe «niskie drzewa owocowe»
drzewa masłowe «tropikalne gatunki drzew, których nasiona zawierają tłuszcze służące do produkcji margaryny i mydła»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia