liczba kształtu drzewa
 
Encyklopedia PWN
liczba kształtu drzewa,
leśn. współczynnik redukcyjny służący do określania miąższości (objętości) drzew na pniu; stosunek miąższości drzewa do objętości walca porównawczego o wysokości i średnicy równej wysokości i pierśnicy drzewa;
stosunek miąższości mierzonego drzewa do objętości walca porównawczego o wysokości i średnicy równej wysokości i pierśnicy drzewa; liczba kształtu drzewa jest podstawą do oprac. niezbędnych przy określaniu miąższości drzewostanu tablic miąższości dla drzew stojących.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia