drzewo

Encyklopedia PWN

bot. roślina drzewiasta, → dracena.
leśn. współczynnik redukcyjny służący do określania miąższości (objętości) drzew na pniu; stosunek miąższości drzewa do objętości walca porównawczego o wysokości i średnicy równej wysokości i pierśnicy drzewa;
zabieg polegający na odcinaniu zbyt zagęszczonych, również chorych lub uszkodzonych pędów drzew owocowych;
grupa drzew występujących w strefie zwrotnikowej i międzyzwrotnikowej, dostarczających z soku wyciekającego po nacięciu pni drzew substancji balsamicznych, stosowanych w przemyśle perfumeryjnym, chem., spoż. oraz do wyrobu kadzideł.
drzewa owocowe szczepione na podkładkach skarlających, czyli osłabiających wzrost;
grupa kilkunastu gat. drzew dostarczających żywic zw. kopalami, występujących gł. w strefie międzyzwrotnikowej, pochodzących z różnych, niespokrewnionych ze sobą jednostek systematycznych;
grupa drzew dostarczających jadalnych tłuszczów roślinnych, pozyskiwanych gł. z nasion;
leśn. zdarcie pasa kory wraz z miazgą z pnia drzewa w celu przerwania przepływu soków;
zespół czynności związanych z wyrębem drzew;
jedna z ważnych odmian kultu przyrody;
choroba brzoskwiń, rzadziej czereśni, wiśni lub śliw powodowana przez grzyby Leucostoma cincta i Leucostoma persoonii, zaliczane do gromady workowców (Ascomycota);
drzewa owocowe szczepione na silnie lub słabo rosnących podkładkach, o pniach wys. ok. 0,6 m;
leśn. odcinanie części wierzchołkowej lub grubszych gałęzi drzewa;
choroba drzew owocowych, groźna zwłaszcza dla śliw, wywołana przez pasożytniczy grzyb Stereum purpureum;
nazwa użytkowa grupy kilkudziesięciu gat. drzew z różnych rodzajów, występujących gł. w obszarach podzwrotnikowych i międzyzwrotnikowych Ameryki Południowej, Ameryki Środkowej i Indii, dostarczających drewna, zw. żelaznym, o wyjątkowych właściwościach techn.: bardzo twardego, ciężkiego, trwałego, odpornego na działanie różnorodnych szkodników, najbardziej odpornego na działanie wody;
grupa drzew należących gł. do rodziny wełniakowatych (Bombacaceae), występujących w międzyzwrotnikowej strefie Ameryki Południowej, Afryki i Azji Południowej;
pokrywanie pni i konarów mlekiem wapiennym, często z dodatkiem chem. środków utrwalających, wykonywane w grudniu lub 1. poł. stycznia;
choroba drzew pestkowych, gł. wiśni, wywoływana przez grzyb Monilinia laxa (stadium konidialne Monilia laxa) zaliczany do klasy workowców;

Materiały dodatkowe

Najwyższe drzewo świata
jedlica Douglasa (zwana też daglezją zieloną) — największy okaz tego gatunku miał 115,5 m wys. i 15 m obwodu.
Boże Narodzenie, łac. Natale Domini,
chrześcijańskie święto obchodzone od starożytności dla wspomnienia i uczczenia narodzin (wcielenia) Jezusa Chrystusa.
cis pospolity, Taxus baccata
ślepowron, Nycticorax nycticorax
topola biała, Populus alba
Moorea — wyspa przejrzystej laguny i wygasłego wulkanu

Słownik języka polskiego PWN

drzewo
1. «roślina wieloletnia o wyraźnie wykształconym pniu, z którego wyrastają konary i gałęzie»
2. «materiał otrzymywany ze ściętego drzewa, używany jako budulec lub opał»
3. środ. «grupa instrumentów dętych drewnianych»

• drzewny
drzewo żywota, drzewo wiadomości dobrego i złego «według Starego Testamentu: jabłoń rosnąca w raju, z której nie wolno było Adamowi i Ewie zrywać owoców»
drzewo genealogiczne, rodowe
1. «historia rodu, pierwotnie przedstawiana graficznie w postaci rozgałęzionego drzewa»
2. «rozwój rodowy określonego szczepu roślinnego lub zwierzęcego przedstawiany graficznie w postaci pnia, od którego odgałęziają się poszczególne linie rozwojowe»
drzewo gumowe «tropikalny figowiec kauczukodajny»
drzewo koralowe «drzewo o dużych kwiatach i czerwonych nasionach przypominających korale, rosnące w Ameryce i na Antylach»
drzewo mastyksowe «gatunek pistacji wydzielajacej sok żywiczny – mastyks»
drzewo oskrzelowe «silnie rozgałęzione w płucach drobne oskrzela»
drzewo pimentowe «niskie drzewo o brunatnoszarych jagodach używanych jako przyprawa»
drzewo sandałowe zob. sandałowiec.
drzewo terpentynowe «gatunek pistacji, z której soku otrzymuje się terpentynę»
drzewa balsamowe «gatunki drzew tropikalnych i subtropikalnych, dostarczające balsamów»
drzewa karłowe «niskie drzewa owocowe»
drzewa masłowe «tropikalne gatunki drzew, których nasiona zawierają tłuszcze służące do produkcji margaryny i mydła»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia