drzewo Jessego
 
Encyklopedia PWN
drzewo Jessego,
ikon. przedstawienie drzewa genealogicznego Jezusa;
z leżącej postaci patriarchy Jessego (ojca Dawida) wyrasta drzewo, w którego gałęziach znajdują się wizerunki przodków Jezusa, a na szczycie najczęściej jest umieszczana postać Marii z Dzieciątkiem; głównym źródłem ikonografii drzewa Jessego jest genealogia Jezusa zawarta w Ewangelii Mateusza (I, 1-17) oraz proroctwo Izajasza (XI, 1–10); motyw występujący w sztuce XI–XVII w., głównie w malarstwie miniaturowym (rzadziej ściennym, np. Małujowice), witrażach (Saint-Denis), gotyckiej rzeźbie katedralnej (Laon, Chartres, Amiens), snycerstwie (predella ołtarza mariackiego).
zgłoś uwagę
Ilustracje
Drzewo Jessego, średniowieczny krucyfiks z kościoła Św. Jakuba w Toruniu fot. W. Paciorkiewicz/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia