domen

Encyklopedia PWN

domeny
[fr. < łac.],
hist.:
biol. w systematyce proponowanej przez C. Woese’a najwyższa jednostka (takson) mogąca obejmować królestwa;
domeny elektryczne, domeny ferroelektryczne,
niewielkie obszary w ferroelektrykach odznaczające się spontanicznym (samorzutnym) uporządkowaniem dipolowych momentów elektrycznych cząsteczek;
obszary jednorodnie namagnesowane do nasycenia;
inform. grupa komputerów w sieci Internet, oznaczana wspólną nazwą;
inform. (DNS, ang. Domain Name System,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia