domen

Encyklopedia PWN

proces indukowania polem magnet. namagnesowania w magnetykach;
apanaże
[fr. apanages < łac. apanagium ‘zaopatrzenie (w chleb)’],
części domeny królewskiej wydzielane przez panujących młodszym członkom dynastii;
fiz. jeden z 3 podstawowych stanów skupienia materii;
zjawiska polegające na zmianie właściwości magnet. ośrodków materialnych (ciał stałych i cieczy tzw. magnetycznych) pod wpływem naprężeń i deformacji towarzyszących rozchodzeniu się fal sprężystych w tych ośrodkach i odwrotnie, na pojawieniu się naprężeń i deformacji ciał podczas ich magnesowania (magnetostrykcja);
umowna i potoczna nazwa indiańskiego ludu ze środkowego Meksyku, współtwórcy dużego imperium, podbitego 1519–21 przez Hiszpanów.
Bodin
[bodę̣],
Bodinus, Jean Wymowa, ur. 1530, Angers, zm. 1596, Laon,
francuski prawnik i twórca myśli politycznej doby odrodzenia, ideolog francuskiego absolutyzmu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia