domen

Encyklopedia PWN

Alfons Francuski, Alphonse de France, ur. 11 XI 1220, zm. 21 VIII 1271, Savona,
hrabia Poitiers i hrabia Tuluzy od 1249 (jako Alfons II), syn Ludwika VIII;
archeony, archeowce, archeany, archebakterie, Archaea,
organizmy zaliczane tradycyjnie wraz z eubakteriami (bakteriami właściwymi, Eubacteria) do prokariontów;
architektura
[łac. < gr. architéktōn ‘budowniczy’],
sztuka tworzenia ładu w otoczeniu w celu dostosowania go do zaspokojenia wielorakich fizycznych, materialnych i kulturowych potrzeb ludzi przez planową przemianę naturalnego środowiska oraz budowanie form i wydzielanie przestrzeni o różnym przeznaczeniu.
bajlif, ang. bailiff, bailie, fr. baillif,
występujący od średniowiecza tytuł urzędników o różnych kompetencjach i randze.
materiały ceramiczne pozwalające na powiązanie technologii elektronowej i opt. w celu gromadzenia, przetwarzania i emisji sygnałów opt. odzwierciedlających sygnały elektryczne;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia