domen

Encyklopedia PWN

otoczenie władcy i jego rodziny, dostojników świeckich i duchownych składające się z urzędników, domowników (łac. familiares), służby; ośrodek władzy i kultury będący nieformalną instytucją.
egzony
[gr.],
eksony,
odcinki genu złożonego (a także pierwotnego produktu jego transkrypcji), które nie są usuwane z sekwencji mRNA w procesie składania RNA;
fundamentalne prawa, fr. lois fondamentales,
reguły prawne o charakterze nadrzędnym;
Galsworthy
[gọ:lzuə:rđi]
John Wymowa, ur. 14 VIII 1867, Kingston Hill (hrab. Surrey), zm. 31 I 1933, Grove Lodge (hrab. Hampstead),
angielski powieściopisarz; pierwszy prezes międzynarodowego Pen Clubu.
geny składające się z sekwencji kodujących (egzonów) i sekwencji nie kodujących (intronów);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia