domen

Encyklopedia PWN

ferromagnetyki
[łac.],
ciała wykazujące właściwości ferromagnet. (ferromagnetyzm) poniżej temperatury Curie;
ferromagnetyzm
[łac. ferrum ‘żelazo’, magneticus ‘magnetyczny’],
zespół zjawisk związanych z równoległym uporządkowaniem momentów magnet. atomów lub jonów.
biol. niskocząsteczkowe, termostabilne białko występujące powszechnie w komórkach eukariontów;
magnetostrykcja
[gr.-łac.],
zjawisko sprężystego odkształcania się ciała magnet. podczas magnesowania;
Palatynat, Pfalz Wymowa,
kraina historyczna w Nadrenii-Palatynacie (P. Dolny) oraz w Bawarii (P. Górny).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia