diatoniczny

Encyklopedia PWN

interwał
[łac.],
muz. różnica wysokości 2 dźwięków współbrzmiących (i. harmoniczny) lub następujących po sobie (i. melodyczny), w akustyce wyrażana jako stosunek częstotliwości ich drgań (sawart);
kościelne skale, modi, toni,
muz. system skal diatonicznych, opracowany teoretycznie V–VI w. (Boecjusz);
muz. w notacji muz. jeden z tzw. znaków chromatycznych (chromatyka),
kwarta
[łac.],
muz. czwarty stopień skali diatonicznej (diatonika, skala, muz. ), także interwał między pierwszym a czwartym stopniem, drugim a piątym itd., złożony z 4–6 półtonów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia