diatoniczny

Encyklopedia PWN

seksta
[łac.],
muz. szósty stopień skali diatonicznej (diatonika, skala, muz. );
septyma
[łac.],
muz. siódmy stopień skali diatonicznej (diatonika, skala, muz. ), także interwał między pierwszym a siódmym stopniem, drugim a ósmym itd., złożony w zasadzie z 10–11 półtonów;
skala
[łac.],
muz.:
muz. rodzaj skali diatonicznej z półtonami między 3. a 4. oraz 7. a 8. dźwiękiem (stopniem skali).
muz. rodzaj skali diatonicznej, w swej naturalnej postaci z półtonami między 2. a 3. oraz 5. a 6. dźwiękiem (stopniem skali), zaś w tzw. postaci harmonicznej — także między 7. a 8. dźwiękiem.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia