diatoniczny

Encyklopedia PWN

muz. interwał złożony (oktawa + septyma), odległość czternastu stopni skali diatonicznej, np. ch1.
modulacja
[łac.],
muz. proces harmoniczny (harmonia, muz.) polegający na przejściu w toku utworu z jednej tonacji do innej, możliwy w systemie dur-moll dzięki wieloznaczności akordów (tzn. różnej ich funkcji, np. toniki, dominanty i subdominanty) i związków między nimi;
nona
[łac.],
muz. dziewiąty stopień skali diatonicznej (diatonika, skala, muz. ), także interwał, tzw. złożony (z oktawy i sekundy), zawarty między pierwszym a dziewiątym stopniem skali, drugim a dziesiątym itd.;
oktawa
[łac. octava ‘ósma’],
muz.:
pryma
[łac.],
muz.:
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia