diatoniczny

Encyklopedia PWN

muz. interwał złożony (oktawa + seksta), odległość trzynastu stopni skali diatonicznej, np. ca1.
tercja
[łac.],
muz. trzeci stopnień skali diatonicznej (diatonika, skala, muz. ), także interwał między pierwszym a trzecim stopniem, drugim a czwartym itd., złożony w zasadzie z 3–4 półtonów;
tetrachord
[gr.],
muz. grupa 4 różnych pod względem wysokości dźwięków uszeregowanych w obrębie kwarty;
tirada
[wł.],
muz. rodzaj ornamentu polegający na połączeniu odległych dźwięków szeregiem diatonicznym;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia