deformacyjne

Encyklopedia PWN

język polskich zbiorowości etnicznych zamieszkujących poza granicami kraju;
mat. dla podrozmaitości N w rozmaitości M jest to podzbiór otwarty UM, zawierający N i taki, że istnieje retrakcja deformacyjna UN; intuicyjnie znaczy to, że otoczenie U jest „pogrubieniem” N w M, które można w sposób ciągły z powrotem „zgnieść” do jego podzbioru N;
powstawanie dipolowego momentu elektrycznego dielektryka pod wpływem zewn. pola elektr. lub innych czynników (np. naprężeń mech., ogrzania);
nauka o odkształceniach i naprężeniach w ciałach odkształcalnych plastycznie;
med. liczne wady strukturalne wywołane przez jeden lokalny defekt budowy.
złożona wrodzona wada deformacyjna stopy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia