czasowa

Encyklopedia PWN

ekon. system płacy, w którym zarobek zależny jest od czasu pracy;
biol. zgodny z wymaganiami gatunkowymi, właściwy dla danego osobnika układ punktów w środowisku, w których w odpowiednim czasie, określonym rytmami, potrzebami biol. i okolicznościami zewn. (np. ingerencją intruza), spełnia on swe określone czynności życiowe (jak sen, odpoczynek, pobieranie pokarmu, wody, soli miner., wydalanie moczu, defekację, pielęgnację ciała czy ucieczkę przed wrogiem);
miesięcznik (1843 dwumiesięcznik), wyd. 1843–46 w Poznaniu;
statyst. zbiór obserwacji uporządkowanych wg czasu ich uzyskania.
filtracja
[łac.],
mat. metoda szacowania nieobserwowanych składowych procesu stochastycznego (stochastyczne procesy) polegająca na przekształceniu tego procesu za pomocą operatora zw. filtrem;
urządzenie teletransmisyjne, umożliwiające wykorzystanie toru telekomunikacyjnego do jednoczesnego przesyłania wielu sygnałów (tzw. transmisji wielokrotnej; multipleksacja), rodzaj multipleksera;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia