multipleksacja
 
Encyklopedia PWN
multipleksacja
[łac.],
multipleksowanie, zwielokrotnienie,
telekom. proces przekształcania sygnałów, pochodzących z wielu różnych źródeł, umożliwiający ich przesyłanie wspólnym kanałem telekomunik. (telekomunikacyjne drogi) w tym samym kierunku;
jest równoważna podziałowi wspólnego kanału na wiele kanałów, którymi są przesyłane niezależne sygnały; następuje to zazwyczaj przez przydzielenie sygnałom odpowiednich pasm częst. (m. częstotliwościowa) lub odpowiednich „szczelin” czasowych (m. czasowa) i w pierwszym przypadku polega na przesunięciu widma poszczególnych sygnałów do przyznanych im pasm za pomocą modulacji amplitudy lub częst., w drugim — na przesyłaniu sygnałów wejściowych (najczęściej przekształconych w postać cyfrową za pomocą modulacji impulsowej) w kolejnych przedziałach czasu. Jest przeprowadzana przy użyciu multipleksera.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia