„Rok pod Względem Oświaty, Przemysłu i Wypadków Czasowych”
 
Encyklopedia PWN
„Rok pod Względem Oświaty, Przemysłu i Wypadków Czasowych”,
miesięcznik (1843 dwumiesięcznik), wyd. 1843–46 w Poznaniu;
redaktor J. Moraczewski i K. Libelt; „Rok” był nieoficjalnie związany z TDP; osiągnął wysoki poziom nauk., zamieszczał artykuły o tematyce polit., społ., ekon., filoz., przyr., krytycznolit.; na jego łamach ukazało się pierwsze pol. omówienie pracy F. Engelsa o robotnikach bryt.; współpracownicy: E. Dembowski, S. Goszczyński, B. Trentowski i in.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia