cyfrowy

Encyklopedia PWN

Ryżko Stanisław, ur. 14 I 1910, Stanisławów k. Mińska Mazowieckiego, zm. 6 IV 1974, Warszawa,
radiotechnik i elektronik;
pojazd drogowy silnikowy, dwuśladowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, przeznaczony do przewozu osób i/lub ładunku, ciągnięcia przyczep albo wykonywania określonych czynności (np. samochód diagnostyczny);
sampler
[ang. sample ‘próbka’, ‘wzór’],
elektroniczny instrument muz.,
wielka południowokoreańska firma, konglomerat przedsiębiorstw o różnorodnym profilu działalności;
telekom. sztuczny satelita Ziemi przeznaczony do pomiarów, zbierania i przekazywania informacji o stanie atmosfery.
sekstant
[łac.],
przyrząd nawigacyjny do pomiarów wysokości (kąta wzniesienia) ciał niebieskich i odległości kątowych między nimi, a także do pomiarów kątów poziomych i pionowych, służących do określania linii pozycyjnych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia