cyfrowy

Encyklopedia PWN

Solec Kujawski, Radiowe Centrum Nadawcze Polskiego Radia w Solcu Kujawskim,
jeden z najnowocześniejszych w Europie długofalowy ośrodek nadawczy dużej mocy — dwa maszty systemu antenowego radiostacji.
SS7, system sygnalizacji nr 7,
telekom. system scentralizowanej sygnalizacji telekomutacyjnej międzycentralowej (sygnalizacja), w którym jeden kanał sygnalizacyjny obsługuje do 1000 kanałów informacyjnych;
dziedzina techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji przekazywanej za pomocą parametrów lub stanu gazu, najczęściej powietrza (pneumonika, pneumatyczna t.s.) lub cieczy (fluidyka, hydrauliczna t.s., hydronika);
inform.:
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia