cieplne

Encyklopedia PWN

fiz. proces przepływu ciepła w ośrodkach ciągłych (stałych, ciekłych i gazowych) polegający na przekazywaniu energii kinetycznej bezładnego ruchu cząsteczek ośrodka z części układu o wyższej temperaturze do cząsteczek z części układu o temperaturze niższej.
promieniowanie cieplne, promieniowanie termiczne, promieniowanie temperaturowe,
fiz. promieniowanie elektromagnetyczne o widmie ciągłym, emitowane przez każde ciało mające temperaturę wyższą od zera bezwzględnego;
naprężenia wywołane nierównomiernym ogrzaniem lub ochłodzeniem różnych części przedmiotu, gdy jest ograniczona swoboda rozszerzania lub kurczenia się grzanych (chłodzonych) części.
nanoszenie — za pomocą niektórych technologii spawalniczych (spawanie), bądź przez rozpylanie w strumieniu sprężonego powietrza lub gazu ochronnego, warstwy metalu lub stopu (metalizowanie), związków niemetalicznych, materiałów ceramicznych lub tworzyw sztucznych na podłoże natryskiwanej części, przy czym nakładana warstwa nie jest przetopiona z podłożem, lecz połączona z nim adhezyjnie lub mechanicznie;
proces technol. złożony z hartowania i średniego lub wysokiego odpuszczania (w temp. 250–700°C);
proces technol. złożony z hartowania i niskiego odpuszczania (w temp. 150–300°C);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia