ciągliwego

Encyklopedia PWN

żeliwo otrzymywane przez długotrwałe wyżarzanie w wysokiej temperatury i odpowiedniej atmosferze żeliwa białego;
odwęglanie, wyżarzanie odwęglające,
rodzaj obróbki cieplno-chem. polegającej na nagrzaniu wyrobu do określonej temperatury w atmosferze utleniającej i wyżarzaniu w tej temperaturze przez dłuższy czas, a następnie powolnym chłodzeniu;
beton zawierający pręty stalowe (zbrojenie);
obróbka cieplno-chemicznapolegająca na dyfuzyjnym wprowadzaniu węgla do powierzchniowej warstwy przedmiotów ze stali niskowęglowych lub niskostopowych (o zawartości węgla do 0,25%);
badania doświadczalne (próby), których celem jest wyznaczenie mech. właściwości materiału;
wytrzymałościowe hipotezy, hipotezy wytężenia,
w wytrzymałości materiałów hipotezy podające kryteria osiągnięcia stanu kryt. w złożonych stanach naprężenia.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia