ciągliwego

Encyklopedia PWN

żeliwo otrzymywane przez długotrwałe wyżarzanie w wysokiej temperatury i odpowiedniej atmosferze żeliwa białego;
odwęglanie, wyżarzanie odwęglające,
rodzaj obróbki cieplno-chem. polegającej na nagrzaniu wyrobu do określonej temperatury w atmosferze utleniającej i wyżarzaniu w tej temperaturze przez dłuższy czas, a następnie powolnym chłodzeniu;
beton zawierający pręty stalowe (zbrojenie);
obróbka cieplno-chemicznapolegająca na dyfuzyjnym wprowadzaniu węgla do powierzchniowej warstwy przedmiotów ze stali niskowęglowych lub niskostopowych (o zawartości węgla do 0,25%);
badania doświadczalne (próby), których celem jest wyznaczenie mech. właściwości materiału;
wytrzymałościowe hipotezy, hipotezy wytężenia,
w wytrzymałości materiałów hipotezy podające kryteria osiągnięcia stanu kryt. w złożonych stanach naprężenia.
stopy, których gł. składnikiem jest żelazo, a dodatkami stopowymi są różne pierwiastki metaliczne i niemetaliczne.
stop żelaza z węglem (2,11–4% węgla) i pierwiastkami pochodzącymi z procesu metalurgicznego (mangan, krzem, fosfor, siarka) lub dodatkami stopowymi;
zdolność materiału do dużych odkształceń trwałych pod działaniem sił, przy jednoczesnym niewielkim jego umocnieniu;
cyna
[niem.],
Sn, stannum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 50;
emulsja
[łac. emulgeo ‘doję’],
układ dyspersyjny (dyspersja) 2 niemieszających się cieczy mający postać drobnych kropel (średnica 100–1000 nm) jednej cieczy rozproszonych w drugiej cieczy, stanowiącej ośrodek ciągły;
farm. mieszanina eucerytu (alkohol lanoliny) i wazeliny białej lub cholesterolu, alkoholu cetylowego i wazeliny białej stosowana do wyrobu preparatów farmaceutycznych (np. maści do oczu) oraz środków kosmetycznych, głównie maści i kremów;
glin, Al, aluminium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 13;
produkt początkowo otrzymywany z soku mlecznego drzewa sączyńca, gum i śluzów drzewnych, z dodatkiem cukru i substancji smakowych;
ind, In, indium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 49;
ircha
[łac. hircus ‘kozioł’],
skóra zamszowa (pozbawiona lica) wyprawiona metodą tłuszczową, najczęściej ze skór saren, jeleni, reniferów i kóz;
kadm, Cd, cadmium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 48;
kobalt
[niem.],
Co, cobaltum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 27;
skłonność materiału do pękania przy obciążeniu, bez wyraźnych poprzedzających zniszczenie odkształceń plastycznych;
lantan, La, lanthanum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 57;

Słownik języka polskiego PWN

ciągliwy «mający zdolność do rozciągania się i trwałych odkształceń»
• ciągliwość
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia